SPASIMO NAŠE ŠUME!

Posted: 28th February 2014 by koma in Uncategorized
Comments Off on SPASIMO NAŠE ŠUME!
Saborski zastupnici prihvatili su primjenu hitnog postupka za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama kojima se otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u golf igrališta…
Spasimosume

…kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom. Time se na mala vrata žele legalizirati odredbe neustavnog i ukinutog  Zakona o igralištima za golf i prenamjeniti šume za igrališta za golf i kampove mimo redovne procedure. Zelena akcija / FOE Croatia smatra ovakvu odredbu iznimno štetnom za očuvanje šuma, ali i za vladavinu prava jer se ponovno  radi o neustvanim odredbama. Stoga Vas molimo da uputite apel Saboru RH da izbaci ove izmjene iz prijedloga Zakona te da se cijeli postupak provede u redovnoj proceduri uz adekvatnu javnu raspravu o ovoj bitnoj temi.

Poštovani zastupniče / zastupnice,

Molimo Vas da zatražite redoviti postupak za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama.

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) propisuje minimalan rok od 30 dana za sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš. Nesporno je kako se ovdje radi o propisu koji će svakako imati značajan utjecaj na okoliš.

Budući da nije bilo javne rasprava o Zakonu o šumama, smatramo kako je time nadležno ministarstvo prekršilo i načela Otvorenosti i odgovornosti te načelo Djelotvornosti, propisano Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/2009). Načelo otvorenosti i odgovornosti određuje da „Savjetovanje u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit iziskuje otvorenost i odgovornost, kako državnih tijela, tako i predstavnika zainteresirane javnosti. Državna tijela provode savjetovanje uz jasno pojašnjenje pitanja o kojima se traži povratna informacija zainteresirane javnosti, mjera koje se u postupku savjetovanju koriste, te razloga donošenja određenog zakona“.

Tražimo Vas da iz Prijedloga zakona zatražite izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.

Nadalje, nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.

Neprihvatljivo je vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjivati u građevinske parcele, a ovakva izmjena Zakona stvara idealnu podlogu za vrlo jednostavnim daljnjim prenamjenama šuma i šumskih zemljišta u građevinska.

Također, iz Zakona treba izbaciti odredbu da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Potpiši peticiju

Comments are closed.